OHJEITA HAMMASHOITOKÄYNNILLE VALMISTAUTUMISEEN

POTILASTIEDOT: Jos potilas on käynyt lähiaikoina muualla hammashoidossa ja on tulossa jatkohoitoon, pyydämme lähettämään edellisen käynnin potilaskertomuksen ja hammaskartan sähköpostitse joko klinikalle tai osoitteeseen Ulla@hammaselainlaakari.fi. Jos potilaalla on ollut röntgenseurantaa edellyttäviä löydöksiä, lähettäkää myös edellisen käynnin hammasröntgenkuvat. Ullalla aiemmin Evidensiassa käyneiden potilaiden tiedot ja kuvat voitte pyytää Eläinklinikka Laumasta osoitteesta lauma@elainklinikkalauma.fi

RUOKAILU: Aikuisen lemmikin on oltava kokonaan syömättä ruokapaastolla noin 8 tuntia. Pentujen ruokapaaston pituus on vain 4-6 tuntia, tämä on hyvä huomioida jo aikaa varatessa. Tätä pidempää paastotusta tulee välttää erityisesti pentujen kohdalla. Vettä voi olla tarjolla normaalisti.

LÄÄKITYKSET: Lemmikille ei anneta toimenpidepäivänä mitään lääkityksiä, joista ei ole erikseen sovittu. Kerrottehan mahdollisista lemmikille määrätyistä lääkityksistä (esim. sydän-, kilpirauhas-, diabetes tai kipulääkkeet) jo ajanvarauksen yhteydessä, jotta eläinlääkäri voi antaa teille lääkitysohjeet toimenpidepäivälle tapauskohtaisesti. Jos lemmikille on välttämätöntä antaa ruoan mukana lääkkeitä toimenpidepäivän aamuna, ruuan tulee olla helposti sulavaa ja annoksen mahdollisimman pieni.

YLEISVOINTI: Jos lemmikillä ilmenee ennen toimenpidettä sairauden oireita, kuten oksentelua, ripulointia tai yleisvoinnin heikkenemistä, ottakaa viipymättä yhteyttä klinikalle. Sairasta lemmikkiä ei aina ole järkevää nukuttaa. Siirrämme tarvittaessa aikaa, kunnes lemmikki voi taas hyvin.

ULKOILU: Ulkoiluttakaa lemmikki niin, että se ulostaa ja virtsaa ennen vastaanotolle tuloa. Näin vältytään turkin tarpeettomalta sotkeutumiselta nukutuksen aikana. Pienet, kääpiö- ja toykokoiset koirat ulkoilutetaan niin, että ne pysyvät mahdollisimman kuivana ennen nukutusta. Kastuminen altistaa kehon lämmönlaskulle nukutuksen aikana.

OTTAKAA MUKAAN: Etenkin kylmällä säällä on hyvä ottaa koiralle takki kotimatkaa varten. Ottakaa lemmikille lämmin peite mukaan, johon lemmikki voidaan peitellä heräämössä. Kodin tutut tuoksut rauhoittavat ja tuovat turvallisuuden tunnetta. Kissat suositellaan kuljetettavaksi klinikalle kuljetuskopassa.

VASTAANOTOLLA: Klinikalla eläinlääkäri ottaa teidät vastaan, tutkii potilaan ja keskustelee toimenpiteen kulusta. Omistaja saa olla potilaan kanssa esilääkityksen annostelun jälkeen, kunnes potilas on rentoutunut ja varsinainen valmistelu anestesiaan voidaan aloittaa. Potilas on klinikalla hammashoidon kestosta riippuen yhteensä noin 2-4 tuntia. Kun hampaisto on röntgenkuvattu ja tutkittu, eläinlääkäri soittaa teille toimenpiteen aikana suun löydöksistä ja hoitosuunnitelmasta, ja samalla voidaan sopia kotiinlähtöajasta.

– Nukutus suunnitellaan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti huomioiden mm. potilaan ikä ja mahdolliset perussairaudet. Anestesiaturvallisuutta voidaan edistää myös tutkimalla potilaalta verinäyte mm. munuais- ja maksa-arvojen ja verensokerin osalta. Etenkin iäkkäämmille lemmikeille suosittelemme yllätysten välttämiseksi terveystarkastusta ja verikokeita erillisellä käynnillä ennen varsinaista hammashoitoaikaa. Esim. piilevä  sydän- tai munuaissairaus voikin edellyttää hoitoa ja voi vaikuttaa merkittävästi anestesiakäytäntöihin ja turvallisuuteen.

– Toimenpide tehdään inhalaatioanestesiassa, jossa potilas hengittää hapen ja nukutusaineen seosta henkitorveen asennetun tuubin kautta. Anestesian aikana klinikkaeläinhoitaja valvoo mm. potilaan sykettä, happisaturaatiota, hengitysilman hiilidioksidipitoisuutta, hengitystiheyttä, verenpainetta ja lämpötilaa. Kaikki potilaat saavat pahoinvoinninestolääkettä, suonensisäistä nesteytystä sekä tarpeen mukaan erilaisia kipulääkkeitä sekä puudutteita toimenpiteen aikana.

 

KOTIUTUS JA TOIPUMINEN KOTONA

– Lemmikki luovutetaan hammashoidon jälkeen vasta kun se on herännyt anestesiasta. Herääminen tapahtuu klinikalla valvotusti heräämökopissa, jossa potilas saa lämmitystä sekä lisähappea. Lemmikki voi tarvita apua autoon nousemisessa, eikä pysty kävelemään pitkiä matkoja itse. Kotimatkalle kannattaa varata mukaan lämmin peite, auto ja tarvittaessa avustaja.

– Potilasta ei saa jättää yksin kotiin toimenpidepäivänä.

– Usein eläin saattaa nukahtaa uudelleen kotosalla tutussa ympäristössä. Väsyneen toipilaan tulee antaa levätä turvallisessa paikassa lattiatasossa. Makuupaikan on hyvä olla helposti puhdistettavissa, sillä pidätyskyky voi olla heräämisvaiheessa puutteellinen. Anestesia laskee potilaan ruumiinlämpöä, siksi potilas on pidettävä lämpimässä. Jos uni jatkuu pitkään, eikä lemmikki herätellessä reagoi selkeästi, olkaa yhteydessä eläinlääkäriin.

– Lemmikki voi olla lääkeaineiden vuoksi sekava tai tokkurainen. On tärkeää huolehtia, ettei potilas pääse loukkaamaan itseään. Levottomuus johtuu useimmiten anestesia-  ja kipulääkkeistä, harvemmin kivusta. Pitäkää potilas erossa perheen muista lemmikeistä, kunnes se käyttäytyy normaalisti.

– Syöminen nopeuttaa toipumista ja parantaa potilaan vointia. Lemmikille on hyvä tarjota pieni määrä ruokaa heti kotiin saavuttua, kun se on kunnolla herännyt. Klinikalta saatte mukaan Intensive support-toipilasruokaa, mutta mikä tahansa lemmikille mieluinen, hyvin sulava ja pehmeä herkkuruoka käy. Maittavuuden lisäämiseksi ruokaa voi lämmittää kädenlämpöiseksi ja tarjota kädestä. Mikäli ruoka tuntuu maistuvan hyvin, voitte antaa pieniä määriä parin tunnin välein. Seuraavana päivänä pieniä annoksia 4-6 h välein, sitten paluu normaaliin ruokintaan. Mikäli eläin ei ala syödä lähes normaalisti 1 vrk:n sisällä, olkaa yhteydessä eläinlääkäriin.

– Saatte klinikalta mukaanne kirjalliset kotihoito-ohjeet, joissa kerrotaan kotona annettavista lääkityksistä ja suun hoidosta. Säilyttäkää ohjeet ja lukekaa ne huolellisesti. Jos ilmenee kysyttävää, ottakaa yhteyttä klinikalle.

 

TERVETULOA!