MINUSTA

Eläinlääkärin uraa minulla on takana jo yli 20 vuotta, joista ensimmäiset vuodet työskentelin monipuolisesti niin tuotantoeläinten, hevosten kuin pieneläintenkin parissa mm. kunnaneläinlääkärinä eri puolilla maata sekä Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa kirurgian osastolla. Keski-Uudellamaalla olen nyt asunut ja työskennellyt lähes 15 vuoden ajan.

Vuonna 2008 perustimme Järvenpäähän Eläinklinikka Lauman, jossa työskennellessäni innostuin koirien ja kissojen hammashoidoista ja aloin määrätietoisesti syventää osaamistani suu- ja hammassairauksien alalla. Koulutukset ovat vieneet minua säännöllisesti ulkomaille mm. ESAVS Dentistry-koulutusohjelman merkeissä ja lisäksi kokemusta on karttunut päivittäisessä työssäni hammaspotilaiden parissa Evidensia-ketjussa.

2022 vuoden alusta päätin lähteä ketjusta jälleen yksityisyrittäjäksi ja siirryin Eläinklinikka Paras Kaveriin perustetulle uudelle hammasklinikalle. Palvelujeni kysynnästä johtuen olen laajentanut reviiriäni potilastyöhön myös muilla klinikoilla ja tarjoamalla hammashoitokoulutusta eläinlääkärikollegoille.

Asiakaspalvelijana olen joustava ja haluan kuunnella tarkoin asiakasta, sillä asiakas tuntee oman lemmikkinsä parhaiten. Tavoitteenani on löytää potilaan hyvinvoinnin kannalta paras mahdollinen hoitovaihtoehto, myös asiakkaan tilanteen ja toiveet huomioiden.  Iloinen itäsuomalainen välittömyys näkyy toivoakseni siinä, että minulle on helppo puhua ja osaan myös kertoa asiat selkeästi turhia pönottämättä.

Potilaan hellä huolenpito, turvallinen anestesia ja tehokas kivunhoito ovat minulle erityisen tärkeitä asioita. Hammashoidon nukutukset ovat usein pitkäkestoisia ja iso osa potilaista on seniori-ikäisiä ja monesti myös sydänsairaita. Siksi suunnittelen nukutuksen aina yksilöllisesti jokaisen potilaan tarpeiden ja terveydentilan mukaan. Tästä syystä työskentelen vain klinikoilla, joissa käytössäni on nykyaikainen anestesiavalvontalaitteisto ja työparinani kokenut ja ammattitaitoinen anestesiahoitaja. Kaikki suorittamani hammashoidot tehdään inhalaatioanestesiassa.

JATKOKOULUTUKSET

Pyrin ylläpitämään osaamistani ja jatkokouluttautumaan jatkuvasti, sillä eläinlääketiede on erittäin nopeasti kehittyvä tieteenala. Suorittamiani hammaseläinlääketieteen jatkokoulutuksia ovat mm.

  • 2009 Fennovet koirien ja kissojen hammashoito, käytännön perusteet
  • 2010 Fennovet hammasröntgenkuvien tulkinta
  • 2010, 2012, 2013, 2014, 2019, 2023 EVDS forum, vuotuinen eurooppalainen hammaseläinlääketieteen kongressi; luentoja ja käytännön harjoituksia
  • 2014-2019 ESAVS Small Animal Dentistry-koulutusohjelma II, III ja V
  • 2020 Accesia Academy Orthodontics I
  • 2023 Accesia Academy Endodontics I

JÄSENYYDET

 • Suomen eläinlääkäriliitto Ry
 • EVDS European veterinary dental society
 • Suomen eläinlääkäripraktikot Ry